Gebruiksvoorwaarden, auteursrechten en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het gebruik van deze site betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt die hierna worden beschreven.

I. Doel van de site


De website van het BIPT biedt alle beschikbare informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten en afdelingen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

De informatie op deze site is correct maar van algemene aard. Ze is dus niet noodzakelijk aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Tevens moet worden onderstreept dat de inlichtingen en documenten die op of via de website van het Instituut beschikbaar zijn, niet mogen worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officieel aangenomen teksten. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt worden als authentiek beschouwd. Indien er verschillen bestaan tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, heeft de officiële gedrukte tekst die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, altijd voorrang.

II. Inhoud en beschikbaarheid van de website www.bipt.be

Het BIPT werkt zijn website bij opdat de aangeboden informatie volledig, correct, exhaustief en actueel blijft. Indien er desondanks fouten opduiken in de beschikbaar gestelde middelen doet het Instituut er alles aan om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

Het BIPT probeert zoveel mogelijk onderbrekingen wegens technische problemen te voorkomen. Toch kan het Instituut niet garanderen dat zijn site volledig vrij zal blijven van onderbrekingen of niet onderhevig zal zijn aan andere problemen van technische aard.

De site van het BIPT en de websites waar de site van het Instituut naar verwijst, kunnen links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover het BIPT geen technische of inhoudelijke controle heeft. Het Instituut kan daarom geen enkele garantie bieden in verband met de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch wat de beschikbaarheid van die websites betreft. Het BIPT wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de websites of inlichtingen die beschikbaar worden gesteld op de websites waarnaar de site van het Instituut verwijst.

III. Auteursrechten


Tenzij anders vermeld, is de informatie die u op de site www.bipt.be vindt, vrij van auteursrechten. De informatie mag gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en ze enkel voor persoonlijk gebruik dient. Indien er voorafgaande toestemming nodig is voor het gebruik of de reproductie van bepaalde inlichtingen, worden de beperkingen op het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Voor het gebruik en de reproductie van multimediale informatie (waaronder beeld, geluid en softwareapplicaties) is altijd de voorafgaande toestemming vereist.

Het BIPT behoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten op de site www.bipt.be voor. Wanneer op of via de site van het BIPT bepaalde inhoud kan worden geraadpleegd die verstrekt wordt door derden en door het auteursrecht beschermd is, beperkt dit de mogelijkheden inzake gebruik en reproductie en is daarvoor de voorafgaande toestemming van de respectieve auteur vereist.

IV. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

# Uw persoonlijke gegevens
De persoonlijke inlichtingen die ons worden verstrekt in het kader van een abonnement op onze nieuwsbrief of op een RSS-kanaal of bij een verzoek om inlichtingen worden uitsluitend gebruikt om die vraag te behandelen en een optimale dienstverlening te bieden. Ze worden niet gebruikt om u te herkennen wanneer u onze site bezoekt. Bovendien worden die inlichtingen uitsluitend door het BIPT gebruikt en niet aan derden doorgezonden, noch verkocht.

# Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een beperkte levensduur die door de webbrowser op uw schijf worden opgeslagen bij een bezoek aan een website; ze dienen (onder andere) om informatie over de bezoeker of over zijn parcours binnen de site te registreren. Onze cookie bevat geen informatie voor persoonlijke identificatie, maar onthoudt alleen de taal die u gekozen hebt, zodat u die niet opnieuw moet selecteren bij elk bezoek aan onze site. Er worden op onze site geen gegevens geregistreerd over uw surfgedrag.

# Bescherming van de gegevens van de klant

Wij hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om het verlies, het misbruik of de vervalsing van de persoonsgebonden gegevens te voorkomen.

# Wijziging van uw persoonlijke gegevens

Op verzoek verlenen wij onze bezoekers inzage van de inlichtingen die wij over hen bijhouden. U kunt die gegevens altijd wijzigen. Indien u uw persoonlijke gegevens wenst te raadplegen, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen.

Voor alle opmerkingen of vragen over de hierboven verstrekte informatie kunt ons op de volgende manieren bereiken:

  • via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  • telefonisch: +32 (0)2 226 88 88
  • schriftelijk: BIPT
                       Ellipse Building - Gebouw C
                       Koning Albert II-laan 35
                       B-1030 Brussel