PLATFORM VOOR HET MELDEN VAN INCIDENTEN


NIS

Wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid


TELECOM

Besluit van de Raad van het BIPT van 14/12/2017 betreffende de drempels en voorwaarden voor het melden van veiligheidsincidenten binnen de elektronische communicatiesector